Cenník prác
info.topstavby@gmail.com non-stop
0949 645 465 0904 418 363
images/inset.jpg
Cenník prác je naceňovaný individuálne na každú objednávku podľa rozsahu a požiadaviek zákazníka.
Minimálna cena práce (bez materiálu) účtovaná z našej strany je vo výške 300€.
Práce realizujeme v Bratislave a v blízkom okolí. Pred začatím prác požadujeme uhradiť 50 % zálohy z výslednej kalkulovanej sumy práce. Doplatok 50% sa uhradí po odovzdaní rekonštrukcie, stavby. Obhliadka je pre zákazníka grátis v prípade že uzavrie dohodu o rekonštrukcii, prestavbe. Suma mu bude odrátaná pri konečnej platbe. V prípade neprejavenia záujmu sa účtuje 20€ paušál v rámci Bratislavy za obhliadku.